?

Log in

No account? Create an account
Curry4Toma Sub Team
Ikuta Toma's Vietnamese Fans
[CST] Kyukei no Koya SP EP01 
16th-Apr-2011 08:59 pm
người đẹp
This time is our exam season so Ep2 maybe will be come out later. Be patient
CST present Kyukei no Koya SP EP 01
Photobucket
Staff Translator: Camellia Sub- english translator: Clapika Timer: Ikuta_linh Editor: Ruby, Camellia Typesetter: Curry Encoder: Ruby Uploader: 123Dance  Thanks nekonekorocketo
VIETSUB MU   001   002 MF ENGSUB MU   001   002 MF NO ONLINE STREAMINGs OR REPOST DON'T DISTRIBUTE OUR SUBS
Comments 
17th-Apr-2011 01:25 pm (UTC)
thanks for sharing..I will be waiting for esub^^
3rd-May-2011 05:03 pm (UTC)
engsub released
18th-Apr-2011 04:48 pm (UTC)
Toma với Higa có duyên gớm

cái này tổng cộng là 2 ep ah :-/
19th-Apr-2011 12:35 am (UTC)
Thanks cả nhà ^^
down lẹ, down nhanh
Thời gian qua chắc mọi người vất vả lắm, em cũng không giúp dc gì nên chỉ nói suông thôi. Mọi người trong sub team cố lên, tất cả vì cái sự ham hố Tồ ^^
Fighting!!!
* ngó trước, ngó sau*
*giật trộm tem của người trước....và chuồn*
^^
19th-Apr-2011 04:40 pm (UTC)
Phim này mà được chiếu năm 2010 thì có nghĩa là năm ý Toma làm tới tận 4 phim ư? Toma giỏi quá đi, lại còn chăm chỉ nữa. Cả subteam cũng vậy, chăm chỉ ko kém. Các bạn vất vả rồi. Cám ơn các bạn nhiều lắm :x :x
3rd-May-2011 04:51 pm (UTC)
wow you sub this drama^^
thank you so much<3
3rd-May-2011 04:56 pm (UTC)
Yeay~!! Thank youuuuu~ <3 <3
3rd-May-2011 05:27 pm (UTC)
thank you very much!
3rd-May-2011 06:06 pm (UTC)
Wow !! Thank you so much for this !!
I will waiting for (with patience xD) the 2nd episode ^^
Ganbate with your exams ^^
3rd-May-2011 07:05 pm (UTC)
Thanx so much for sharing^_^

can you please upload the engsub in mediafire??
4th-May-2011 03:50 am (UTC)
MF is uploading, u can wait
3rd-May-2011 07:34 pm (UTC)
Thanks for sharing. =)
3rd-May-2011 10:25 pm (UTC)

Waaahh, thank you!!
3rd-May-2011 10:27 pm (UTC)
thank you :)
4th-May-2011 12:46 am (UTC)
It seems interesting. Thank you. :)
4th-May-2011 03:48 am (UTC)
Uwaaahh.. Thx so much... Im taking :DDD *Hug
4th-May-2011 04:11 am (UTC)
I can't open the file.. :( it seems type .001 is unknown..
4th-May-2011 05:15 am (UTC)
Thank you so much.
I will wait for the second part too.
4th-May-2011 06:22 am (UTC)
HI..

I'm not aware of the existence of this one. So, i'm planning to grab the 1st episode and give it a try but i'll be waiting for the MF Links.. thanks so much for sharing..
5th-May-2011 02:06 pm (UTC)
I updated MF links
Page 1 of 3
<<[1] [2] [3] >>
This page was loaded Feb 17th 2018, 11:34 pm GMT.